dijous, 6 d’agost de 2015

3.762 habitatges venuts a Girona els primers sis mesos de l'any


La dada a nivell de Catalunya és de 27.033, i 177.686 habitatges en tot el territori nacional


Les dades de juny confirmen de nou un augment interanual en les compravendes d’habitatges i es reafirma la tendència positiva del sector. 

Foto by: www.comasrealstate.com
Segons les dades de l’INE, el nombre d'habitatges que es van vendre al juny es va situar a Catalunya en 4.315 pisos, un 8,1% més que el mateix mes del 2014. Gairebé un 85% han estat compravendes d’habitatges de segona mà,


Totes les demarcacions catalanes amb l’excepció de Lleida van registrar increments intersemestrals de vendes de pisos destacant Barcelona, amb un augment per sobre la mitjana catalana del gairebé 16%. A la de Girona el creixement va pujar un 2,5% i a la de Tarragona del 3,40% i, en canvi, a la de Lleida va baixar un 10,6%.

Al conjunt de l'Estat, en aquest primer semestre les vendes de pisos van arribar fins als 177.686 habitatges, amb un increment del 9,85%.1r semestre 2015

1r semestre 2014

Nacional
177.686

161.754

Catalunya
 27.033

  24.146

Barcelona
 18.446

  15.903

Girona
   3.762

    3.672

Lleida
   1.301

    1.163

Tarragona
   3.524

    3.408dimarts, 28 d’abril de 2015

A comarques gironines les hipoteques segueixen en augment

El nombre total d'hipoteques constituïdes a comarques gironines va créixer un 8,6% durant el mes de febrer respecte el mateix mes de l'any passat, arribant a les 515, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. 


L'import mitjà dels préstecs sobre habitatges que ha experimentat un augment del 26,8% es va situar en els 107.696 euros.


A Catalunya el nombre d’hipoteques totals ha augmentat un 30,6% i s’ha arribat a les 4.535. Es tracta, però, d'una xifra menor que les hipoteques signades el passat mes de gener, concretament d'un 12,3% menys, després que el 2015 comencés amb l'augment més important dels últims 12 anys (+35%). Per demarcacions, lideren els creixements les de Barcelona (+34,5%) i Lleida (+33,9%).


A nivell de l'Estat, el nombre d'hipoteques sobre habitatges va augmentar un 29,2% respecte el febrer del 2014, fins a les 21.298.


divendres, 26 de setembre de 2014

A partir de l'1 de gener de 2015, vendre el teu pis et costarà més


El projecte de Llei de reforma de l'IRPF preveu la derogació de la disposició transitòria novena de la llei de l'impost, que regula la tributació dels guanys patrimonials que es produïen quan una persona transmet un immoble o qualsevol altre propietat adquirida abans del 31 de desembre de 1994.

La reforma eliminarà, a partir de l'1/1/2015, els coeficients reductors de l'impost. Amb aquest canvi, els propietaris que tranfereixin els seus habitatges amb més de 20 anys, veuran incrementat el gravàmen a pagar per la plusvàlua.

L'impost sobre l'increment del valor dels terrents de naturalesa urbana (IIVTNU), també conegut com  plusvàlua municipal, va a càrrec de la part venedora; a excepció del cas en què el venedor sigui una persona física no resident al nostre país, que llavors serà el comprador qui estarà obligat al pagament de la plusvàlua.


Ja al 2012 es van eliminar les desgravacions per la compra d'habitatge habitual, augmentant el número de compravendes per tal que els compradors es beneficiessin de les avantatges fiscals. Ara, l'efecte és a la inversa. Els compradors s'han d'anticipar a vendre  abans de finals d'any si volen estalviar-se l'increment.Ets propietari d'un immoble en venda? Estaves al corrent d'aquest canvi?

Recorda que sempre pots consultar a un agent immobiliari perquè et simplifiqui els tràmits de la compravenda i tingui en compte tots aquests canvis fiscals que et faran estalviar molts diners.